Algemene voorwaarden

Betrokken partijen:
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Berrza-interieurs.com en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst:
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Berrza-interieurs.com per e-mail de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer naar u toe wordt gestuurd. (zie algemene voorwaarden)

Ruilen / Geld terug:
Ruilen kan binnen een week, maar de daarbij komende retour verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Bent u ontevreden over een artikel dan kunt u het retourneren en wordt het aankoopbedrag van het desbetreffende artikel terug betaald.

Procedure ruilen:

Wanneer u een artikel wilt ruilen dan kunt u een mail sturen naar info@berrza-interieurs.com. U geeft aan in de mail dat u een product wil ruilen en welke product u in ruil wilt ontvangen. U krijgt dan binnen 24 uur antwoord waarin staat naar welk adres u de producten retour wilt sturen. Is uw product duurder dan het product waarvoor u het wil ruilen dan ontvangt u het verschil terug.
Uitzonderingen voor het retourneren van producten zijn: 

  • Producten die in de aanbieding zijn

Zodra wij de geruilde artikel(en) retour hebben ontvangen en de daarbij eventueel bijkomende openstaande kosten zijn voldaan wordt uw bestelling binnen 3 dagen weer naar u toe verzonden.

Aanbiedingen:
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Berrza-interieurs.com is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook. (zie algemene voorwaarden)

Betalingsmethoden:
Berrza-interieurs.com maakt gebruik van een iDeal toepassing. Hiermee kunt u heel makkelijk online uw betaling doen via internet bankieren. Wilt u liever betalen via overschrijving per bank gelieve dit eerst per mail aan te geven zodat wij dit in de gaten kunnen houden voor u.

Productprijzen:
Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.
 

Levering:
1. Alle leveringen van de door u bestelde producten worden door TNT-post gedaan. Op alle zendingen zijn de procedures en voorwaarden van TNT Post van toepassing.
2. Berrza-interieurs.com zal altijd verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen. Voor pakketten van 0 tot 10 kg wordt er een prijs berekend van ‚ā¨6.75 euro.
3. De levertijd bedraagt ten minste 2 werkdagen wanneer we de producten op voorraad hebben. Indien we de producten niet op voorraad hebben kan de verzendtijd oplopen tot twee weken, omdat alle producten uit Marokko ge√Įmporteerd worden. Mocht het onverhoopt langer duren dan 2 weken, zullen de verzendkosten voor rekening van Berrza-interieurs.com komen. Deze levertijden gelden overigens als indicatie en kunnen afwijken.
4. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op deze website anders is aangegeven.

5. Zodra het pakket bij TNT post is afgeleverd krijgt u een Tracking code van ons toegestuurd waarmee u precies kunt zien waar uw pakket op dat moment is. Dit kunt u heel makkelijk volgen op de website van Trackentrace.nl

Reclamatie:
Berrza-interieurs.com is verantwoordelijk voor de geleverde producten. Wanneer het afgeleverde niet aan de eisen van Berrza-interieurs.com voldoen zullen wij ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Aansprakelijkheid:
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen. De totale aansprakelijkheid van Berrza-interieurs.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Berrza-interieurs.com zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal vijfhonderd euro (‚ā¨ 500,-). Aansprakelijkheid van Berrza-interieurs.com voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Berrza-interieurs.com geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Berrza-interieurs.com dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

Op alle rechtsbetrekkingen tussen u en Berrza-interieurs.com is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen twee (2) weken nadat Berrza-interieurs.com zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Privacy

Berrza-interieurs.com ziet in dat de privacy van alle gebruikers van haar site onder alle omstandigheden beschermd moet worden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ten alle tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan andere partijen die niet direct verbonden zijn aan of deel uitmaken van Berrza-interieurs.com. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
In het overzicht hieronder kunt u zien waar wij uw gegevens voor nodig hebben en wat er mee wordt gedaan:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren. Een telefoonnummer wordt gevraagd om leveringen te kunnen controleren en sneller contact met u op te kunnen nemen indien nodig. Op deze manier kunnen wij onze service daar waar nodig verbeteren en op een hoog niveau houden.
Informatie over uw aankopen stelt ons in staat om de site te personaliseren en om aanbevelingen te doen. U kunt een eigen account aanmaken op de website die uw gegevens bijhoudt en overzicht geeft van producten die u het laatst heeft besteld.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. We behouden ons het recht om uw gegevens te gebruiken om u op de hoogte te stellen van site aanpassingen, speciale aanbiedingen en acties. Als u dit liever niet wilt dan voldoet een mail naar info@berrza-interieurs.com waarin u ons daarvan op de hoogte stelt. Heeft u een klacht of opmerking, stuur ons dan een e-mail via info@berrza-interieurs.com; iedere klacht wordt serieus behandeld.